WRM – Praktijkbegeleiding (theorie)

WRM praktijkbegeleiding (ook voor de RIS-instructeur)

In elke vijf jaar geldigheid van de WRM bevoegdheidspas moet je of bij het IBKI of bij het CBR (RIS-instructeur) één praktijkbegeleiding doen. Deze dien je zelf bij het IBKI of het CBR te boeken. Belangrijk is dat je certificaat nog geldig moet zijn.

Een beoordelaar observeert na een kort voorgesprek een door u gegeven rijles aan een echte rijbewijs leerling die opgeleid wordt voor het CBR-praktijkexamen. De beoordelaar bult over je prestaties een beoordelingsprotocol in. Dat resulteert in een voldoende of onvoldoende.

Deze cursus is een korte theoretische voorbereiding op de praktijkbegeleiding. Indien gewenst kan een praktijkdeel aansluitend worden afgesproken.

prijs € 50
Prijs voor het praktijkdeel € 65 per uur

 

Inhoud cursus praktijkbegeleiding

In deze cursus wordt het protocol stap voor stap toegelicht en besproken via ZOOM. Het protocol vormt immers de basis van een goede les welke logisch is opgebouwd en een doel kent. Structuur en een doel is wat elk onderwijs nodig heeft.
Het protocol ofwel lesplan bestaat uit de inleiding, de kern en de afsluiting. Naast de toelichting ontvangt je een aantal praktische tips.

Protocol document inzien