WRM 38 d.d. 25 juli en 1 augustus online

130,00

Deze WRM bijscholingscursus ‘Lerend leren in de praktijk’ is geldig voor zowel WRM als RIS rijinstructeurs.

De bijscholing duurt in totaal 1 dag en telt mee voor 2 dagdelen theoretische bijscholing.

online via Zoom
Roy Somer Opleidingen
Archimedesbaan 6
3439 ME Nieuwegein

Datum / Tijden:
25 juli & 1 augustus

18.30 – 21.30 uur

• Inclusief studiemateriaal
• Inclusief IBKI bijdrage van € 22.-
• De cursus is vrijgesteld van BTW