IBKI Nieuwsbrief WRM | Oktober 2023

IBKI zet grote stap in digitalisering WRM-examens
Met ingang van 01 oktober jl. heeft IBKI een grote stap gezet in de digitalisering van de examens voor rijinstructeurs. De uitslag van de examens Fase 1b (rijproeven) wordt vastgelegd met behulp van tablets.

Omdat er nog sprake is van een testfase wordt een “dubbele administratie” bijgehouden. Dat houdt in dat de examinatoren naast het digitale uitslagformulier ook het vertrouwde papieren uitslagformulier invullen. Zo lang de test loopt, is de “papieren uitslag” bindend.

Aanleveren VOG nogmaals verduidelijkt
Dat (aankomend) rijinstructeurs een VOG moeten aanleveren bij IBKI is zo langzamerhand bekend. Wanneer en hoe die VOG dan moet worden aangevraagd en ingeleverd blijkt vaak nog wat lastig.

Wanneer moet een VOG worden aangeleverd?
(Aankomend) rijinstructeurs moeten op twee momenten een geldige VOG aanleveren:

Voor aanvraag van een stagepas.
Voor de vijfjaarlijkse verlenging van de bevoegdheidspas.
Hoe kan de VOG het makkelijkst worden aangevraagd?
Dat kan, zonder in te loggen, via de website van IBKI. Door het op de beginpagina aanklikken van de knop “Rijinstructie” komt de aanvrager op pagina “Rijinstructie” terecht.

Op deze pagina staat een gele knop “VOG aanvraag”. Na het aanklikken van deze knop wordt de aanvrager door het proces geleid. Na afronding en betaling, neemt dienst Justis de aanvraag in behandeling en wordt de VOG door Justis naar de aanvrager gestuurd en niet naar IBKI.

De aanvrager moet er vervolgens voor zorgen dat de VOG bij IBKI terecht komt. Dat kan door de VOG aangetekend te versturen naar onderstaand adres maar ook door deze af te geven bij IBKI op onderstaand adres.
IBKI
T.a.v.: WRM Afdeling
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

VOORDELEN van online bijscholen in de avond:

Hoe cursisten ons beoordelen: